Thông tin du lịch Bắc Giang

Công ty CP Hữu Nghị Bắc Giang

Công ty CP Hữu Nghị Bắc Giang

Tel: 0904242672

Email: pgdks.cnbg@minhtrunggroup.com

Website: http://

Loại hình cung cấp: Công ty lữ hành, Chuyên tour nội địa, Dịch vụ vận chuyển, Dịch vụ hướng dẫn, Dịch vụ vé, Chuyên tour inbound,

Sự kiện văn hóa