Thông tin du lịch Bắc Giang

Công ty CP Hữu Nghị Bắc Giang

Công ty CP Hữu Nghị Bắc Giang

Tel: 0904242672

Email: pgdks.cnbg@minhtrunggroup.com

Website: http://

Loại hình cung cấp: Công ty lữ hành, Chuyên tour nội địa, Dịch vụ vận chuyển, Dịch vụ hướng dẫn, Dịch vụ vé, Chuyên tour inbound,

Sự kiện văn hóa

Thông tin du lịch Bắc Giang