Di tích và lễ hội Bắc Giang

Bắc Giang là vùng đất có bề dày về lịch sử văn hoá với những giá trị di sản vật thể và phi vật thể phong phú và đa dạng , đây những tiềm năng lớn cho phát triển du lịch trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý di tích đến cuối năm 2007, tỉnh...

Xem chi tiết »

Di tích lịch sử văn hóa

Tour du lịch

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Liên hệ quảng cáo

980 x 50

Nhà hàng, Khách sạn

Khách sạn Hữu Nghị Minh Trung

Khách sạn Hữu Nghị Minh Trung

Địa chỉ: 2 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang

Công ty du lịch

Công ty cổ phần khách sạn Hữu Nghị Minh Trung

Công ty cổ phần khách sạn Hữu Nghị Minh Trung

Số 2 – Ngô Gia Tự - Phường Trần Phú – Tp.Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

0240 385 1207

Email:

Sự kiện văn hóa

Liên hệ quảng cáo

300 x 82
Thông tin du lịch Bắc Giang