Thông tin du lịch Bắc Giang

Lễ hội văn hóa dân gian Bắc Giang

Lễ hội là một hình thái sinh hoạt văn hoá cộng đồng của làng xã Việt Nam. Từ bao đời nay, lễ hội đã gắn liền với những phong tục, luật tục của làng xã, vốn văn học nghệ thuật dân gian và tinh thần đoàn kết đấu tranh chống thiên nhiên, chống kẻ thù xâm lược. Do có truyền thống văn hoá lâu đời...

Xem chi tiết »

Tour du lịch

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Liên hệ quảng cáo

980 x 50

Nhà hàng, Khách sạn

Khách sạn Bắc Giang

Khách sạn Bắc Giang

Địa chỉ: Số 08 - đường Nguyễn Văn Cừ – Thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Công ty du lịch

Công ty cổ phần khách sạn Hữu Nghị Minh Trung

Công ty cổ phần khách sạn Hữu Nghị Minh Trung

Số 2 – Ngô Gia Tự - Phường Trần Phú – Tp.Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

0240 385 1207

Email:

Sự kiện văn hóa

Liên hệ quảng cáo

300 x 82
Thông tin du lịch Bắc Giang