Những kết quả đã đạt được trong công tác xúc tiến, quảng bá của TTTTXDL Bắc Giang trong năm 2016

Năm 2016 là năm đầu của Chương trình phát triển du lịch Bắc Giang (giai đoạn 2016-2020). Để chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ năm đạt kết quả cao, ngay từ những ngày đầu năm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể phân việc cho từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. Lãnh đạo Trung tâm xác định việc tuyên...

Xem chi tiết »

Nghiên cứu và Trao đổi

Tour du lịch

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Liên hệ quảng cáo

980 x 50

Nhà hàng, Khách sạn

Công ty du lịch

Công ty TNHH MTV Du lịch Quốc tế Hải Vân

Công ty TNHH MTV Du lịch Quốc tế Hải Vân

Số 582, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang

0240.3828.133 0984.131.827

Email:

Sự kiện văn hóa

Liên hệ quảng cáo

300 x 82
Thông tin du lịch Bắc Giang