Thông tin du lịch Bắc Giang

Phát triển sản phẩm du lịch gắn với công tác xúc tiến quảng bá

Phát triển sản phẩm và xúc tiến quảng bá là hai chiến lược quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Với bối cảnh nền kinh tế thị trường hàng hoá hiện nay, các thành phần kinh tế phải xác định rõ hướng đi, cần có chiến lược kinh doanh phù hợp nếu không muốn quy luật cạnh tranh thị trường đào thải .Vậy phát triển...

Xem chi tiết »

Tour du lịch

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Liên hệ quảng cáo

980 x 50

Nhà hàng, Khách sạn

Khách sạn Ravatel

Khách sạn Ravatel

Địa chỉ: Số 1, đường Thanh Niên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang

Công ty du lịch

Công ty Cổ phần vận tải và du lich Tân Phương

Công ty Cổ phần vận tải và du lich Tân Phương

Số 468, Xương Giang, Tp Bắc Giang

0240.6282.829 0982.327.188

Email:

Sự kiện văn hóa

Liên hệ quảng cáo

300 x 82
Thông tin du lịch Bắc Giang