Thông tin du lịch Bắc Giang

Đường và hạ tầng ngoài chùa Bổ Đà

Mục tiêu: Xây dựng đường dẫn vào chùa, xây dựng hạ tầng phuh trợ khác
Bãi đỗ xe, khu tổ chức sự kiện, nhà quản lý và tôn tạo cảnh quan tổng thể.
Nguồn vốn dự kiến: Vốn hạ tầng du lịch thuộc ngân sách địa phương.
Xây dựng
Loại dự án:
DA nhóm C
Loại hình tài trợ:
DAĐT bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Tình trạng dự án:
Tiền khả thi

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Liên hệ quảng cáo

300 x 82
Thông tin du lịch Bắc Giang