Thông tin du lịch Bắc Giang

Tu bổ, tôn tạo chùa Thổ Hà

Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Nguồn vốn dự kiến từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
Lĩnh vực chuyên môn:
Xây dựng
Loại dự án:
DA nhóm C
Loại hình tài trợ:
DAĐT bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Tình trạng dự án:
Tiền khả thi

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Liên hệ quảng cáo

300 x 82
Thông tin du lịch Bắc Giang