Công ty TNHH Bắc Hà

Công ty TNHH Bắc Hà

Công ty TNHH Bắc Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 208, Đưòng Xưong Giang, TP Bắc Giang
Phone: (0240) 3854 999
Fax: 04.3664 5936
Email: trungtamxtdlbg@gmail.com
Website: http://dulichbacgiang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Hoạt động nổi bật

Liên hệ quảng cáo

300 x 82

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
tourism-detailcompany