Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 18/7/2018 tại Khách sạn Bắc Giang, Hiệp hội du lịch Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và họp chuẩn bị Đại hội Hiệp hội du lịch, nhiệm kỳ 2018-2013.Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Thế Chính- Chủ tịch Hiệp hội và toàn thể BCH Hiệp hội du lịch tỉnh Bắc Giang.Khách mời tham dự: Ông Trần Văn Dũng-Phó GĐ Sở và đại diện các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở VHTTDL.Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá công tác phát triển du lịch của Hiệp hội, những mặt mạnh, mặt hạn chế trong 6 tháng đầu năm, phương hướng khắc phục và triển khai công việc trong 6 tháng cuối năm 2018. Tại Hội nghị ông Trần Văn Dũng đại diện Lãnh đạo Sở VHTTDL đã có ý kiến phát biểu, biểu dương những kết quả Hiệp hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và thông tin cho Hiệp hội chương trình phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.Phần cuối chương trình, BCH Hiệp hội đã bàn về công tác chuẩn bị Đại hội Hiệp hội du lịch Bắc Giang giai đoạn 2018-2023.
Trần Anh Tuấn

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
travel_news-detail