Hiệp hội Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 8/1 tại thành phố Bắc Giang, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác hiệp hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo báo cáo của Hiệp hội du lịch, trong năm 2018, BCH hiệp hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển hội viên, thành lập ban vận động thành lập các chi hội: Nhà hàng- Khách sạn, chi hội Lữ hành- Vận tải, chuẩn bị các điều kiện cho đại hội khóa II sẽ diễn ra vào đầu năm 2019. Trong năm 2018,hiệp hội đã tích cực triển khai các hoạt động về phát triển du lịch, tập chung vận động hội viên thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường cùng tỉnh đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua việc tham gia hội thảo, hội chợ và khảo sát du lịch, xây dựng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, mở rộng thị trường. Tham gia tham mưu với tỉnh các chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn.
Năm 2019, hiệp hội du lịch sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước, hỗ trợ hội viên trong hoạt động đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động liên kết, quảng bá du lịch địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho các hội viên. Chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức thành công đại hội của Hiệp hội lần thứ 2.
Phát biểu tại hội nghị, PGĐ sở VHTTDL Trần Văn Dũng cho rằng, Hiệp hội cần tích cực vận động các hội viên tham gia đóng góp cho sự phát triển du lịch của tỉnh, chú ý phát triển hội viên là các nhà đầu tư du lịch nhằm tạo nòng cốt cho sự phát triển của hiệp hội./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Liên hệ quảng cáo

300 x 82

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
travel_news-detail