Năm 2018, Bắc Giang phấn đấu có 16 đô thị được công nhận

Thực hiện chương trình phát triển đô thị Bắc Giang đến năm 2030, trong năm 2018 tỉnh Bắc Giang phấn đấu có 16 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại IV và 13 đô thị loại V.

Cụ thể từ nay đến cuối năm phấn đấu thành phố Bắc Giang là đô thị loại II; hai thị trấn Thắng và Chũ là đô thị loại IV; các thị trấn Bích Động, Nếnh, Neo, Cao Thượng, Nhã Nam, cầu Gồ, Bố Hạ, Vôi, Kép, An Châu, Thanh Sơn, Đồi Ngô, Lục Nam là đô thị loại V. Tỷ lệ dân số đô thị đạt tỷ lệ 19,25% dân số toàn tỉnh. 
Hiện nay, để hoàn thành mục tiêu phát triển đô thị đề ra, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục thực hiện lập đề án mở rộng, điều chỉnh địa giới hành chính đối với 04 đô thị: TP Bắc Giang, các thị trấn Kép, Bố Hạ, Nhã Nam và tổ chức lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính đối với các thị trấn Thắng, Bích Động, Cao Thượng, An Châu và thị trấn Neo. 
Để tiến tới đến năm 2020 tỉnh Bắc Giang có 20 đô thị được công nhận, hiện tỉnh cũng đang đẩy mạnh việc lập đề án công nhận 03 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại V đó là các thị tứ Bách Nhẫn, Phố Hoa (huyện Hiệp Hòa); Phương Sơn, (huyện Lục Nam); đề án đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đối với thị trấn Bích Động mở rộng; đề án đề nghị công nhận phần mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V đối với thị trấn Cao Thượng, thị trấn An Châu… 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị để thực hiện mở rộng khu trung tâm đô thị, nâng cao chất lượng đô thị Bắc Giang./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
travel_news-detail