Nâng cao công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng cung cấp thông tin cho Báo chí

Nhằm nâng cao hiệu quả, định hướng của công tác tuyên truyền, ngày 13-6 UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại; phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn, Đài Truyền thanh các huyện, TP.
Tại hội nghị, Nhà báo Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã truyền đạt các nội dung về chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại (Bao gồm: Thông tin chính thức về Việt Nam; thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam và thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam); về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; tình hình quốc tế hiện nay và mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.
Theo đó, hiện nay hoạt động báo chí rất đa dạng. Bên cạnh các loại hình báo chí truyền thống thì trong điều kiện Internet, truyền thông, mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, báo chí cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều thông tin thiếu chọn lọc, giật gân, câu khách thậm chí sai sự thật được đăng tải gây hoang mang dư luận. Trước tình hình đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng cơ quan còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí, không thể hiện được quan điểm, yêu cầu, định hướng thông tin đối với báo chí.
Để làm tốt công tác tuyên truyền và định hướng dư luật xã hội, Nhà báo Đỗ Quý Doãn cho rằng các đại biểu cần nắm vững những quy định của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Đó là: Xác định rõ quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; hình thức, cách phát ngôn; những nội dung được quyền từ chối cung cấp theo quy định của pháp luật; việc phối hợp và yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia cung cấp thông tin; quy định về xử lý vi phạm; những điều cần lưu ý khi tổ chức một cuộc họp báo; kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí, nhận biết và xử lý khủng hoảng truyền thông trong giai đoạn hiện nay...
Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã phổ biến các Quyết định số 223/2014/QĐ- UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch số 1093/KH- UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2020.
Lớp tập huấn được tổ chức đa cung cấp những kỹ năng cơ bản, cần thiết về thông tin đối ngoại, cung cấp thông tin cho báo chí và phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông cho các học viên. Qua đó góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phát ngôn; thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang