Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm việc với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch

Ngày 4 tháng 7 năm 2018 đồng chí Lê Ánh Dương Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch (TTTT&XTDL). Nội dung buổi làm việc: nắm bắt và chỉ đạo công tác thông tin và xúc tiến du lịch, từng bước đưa TTTT&XTDL tự chủ và tự chủ toàn bộ ngân sách hoạt động theo lộ trình. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Minh Hà, Giám đốc sở; Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc sở VHTTDL Bắc Giang và các lãnh đạo phòng liên quan. 

Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc phụ trách TTTT&XTDL báo cáo tình hình hoạt động: Hiện nay lĩnh vực du lịch của tỉnh ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông, điện, nước đã được tỉnh quan tâm đầu tư tới những khu du lịch trọng điểm. Các huyện, thành phố đều đã lập quy hoạch phát triển du lịch của địa phương, ưu tiên quỹ đất dành cho phát triển du lịch. Một số khu, điểm du lịch đầu tư lớn, quy mô đang trong giai đoạn hoàn thiện để đi vào khai thác. TTTT&XTDL tham gia, liên kết với nhiều tỉnh thành, tạo ra vùng liên kết, thúc đẩy động lực phát triển du lịch. Đội ngũ cán bộ trung tâm ham học hỏi, có tinh thần, trách nhiệm cao, tích cực tham mưu đề xuất trong lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên Bắc Giang chưa có sản phẩm du lịch nổi trội, các sản phẩm lớn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chưa thu hút được nhiều khách du lịch. Nhận thức về vai trò phát triển du lịch của một số địa phương còn hạn chế. Đặc biệt nguồn nhân lực du lịch của Bắc Giang còn thiếu và còn yếu, chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn của công tác phát triển du lịch.
Lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu, đồng chí Lê Ánh Dương có ý kiến chỉ đạo: Tuy còn khó khăn, nhưng đây là thời điểm thuận lợi để TTTT&XTDL phát huy vai trò của mình. Thời gian tới TTTT&XTDL cần tập chung vào những vấn đề sau: Việt Nam đang là thị trường mới nổi của thế giới về du lịch, các tỉnh thành trong cả nước cũng đang tạo mọi điều kiện để chung tay phát triển du lịch. Cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động của trung tâm, làm việc chuyên nghiệp, nâng cao khả năng liên kết, tiến tới tự chủ theo lộ trình. Đổi mới hoạt động thông tin về du lịch, thông tin hữu ích, hiệu quả, cần có ngân hàng thông tin dữ liệu đầy đủ, chi tiết. Chuyển từ quảng bá xúc tiến thụ động sang chủ động. Tìm đối tác có lợi cho ngành, cho tỉnh về phát triển du lịch. Chú trọng quảng bá theo chuyên đề, bỏ các cuộc xúc tiến quy mô nhỏ sang xúc tiến quy mô vừa và lớn. Đầu tư chất xám vào các cuộc tổ chức quảng bá sự kiện. Tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị du lịch, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Làm sâu sắc hơn các mối quan hệ liên kết trên cơ sở tạo việc, liên kết sản phẩm với nhau. Trấn chỉnh cách làm việc thụ động, liên kết ít hiệu quả của TTTT&XTDL với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Năm 2019 phải hình thành và đi vào khai thác hai điểm du lịch cộng đồng là Bản Ven (Yên Thế) và Khe Rỗ (Sơn Động). 
 Tin Lê Đức Cương, ảnh Văn Dương

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
travel_news-detail