Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, cách làm du lịch

Ngày 24 - 7, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30 - 3- 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND các huyện, TP.
Đồng chí Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị.
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 44 về phát triển du lịch, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102 ngày 30 - 5 - 2015 thực hiện Nghị quyết, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế đã xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết theo từng năm. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, liên kết du lịch được quan tâm. 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách đến Bắc Giang đạt 815 nghìn lượt người (trong đó khách quốc tế hơn 5,7 nghìn lượt), doanh thu đạt 720 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Công tác lập đề án, kế hoạch phát triển du lịch còn chậm; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch ít; tiến độ xây dựng Khu du lịch văn hóa, tâm linh Tây Yên Tử chưa đáp ứng yêu cầu; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng tại các khu, điểm du lịch hạn chế; chưa kết nối được các tour, tuyến đưa khách du lịch về tỉnh...

Tại hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rõ kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, yếu kém của du lịch Bắc Giang, đồng thời đề xuất một số ý tưởng, giải pháp nhằm thúc đẩy du lịch phát triển nhanh trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, sau một năm thực hiện Nghị quyết số 44, nhiều dự án được đẩy mạnh triển khai, chuẩn bị đi vào hoạt động, bức tranh du lịch của tỉnh đã khởi sắc. Du khách đến Bắc Giang ngày một đông. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân đến du lịch được nâng lên. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và các huyện, TP cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ như: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, cách làm, định hình được chiến lược phát triển du lịch rõ nét; xây dựng cơ chế chính sách và tăng cường thu hút đầu tư, phấn đấu mời gọi thêm từ 1 đến 2 nhà đầu tư chiến lược; sớm đưa vào khai thác một số khu du lịch trọng điểm, hình thành một số tour, tuyến thu hút du khách trong và ngoài nước đến Bắc Giang, qua đó góp phần tạo nguồn thu nhập cho nhân dân; tiếp tục quảng bá điểm du lịch, lễ hội, di sản văn hóa có chiều sâu, chuyên nghiệp hơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu mô hình và sớm hình thành đội ngũ hướng dẫn viên tại các điểm tham quan; tổ chức liên kết tour, tuyến với các địa phương trong và ngoài tỉnh.
Theo Báo Bắc Giang

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang