Tỉnh Bắc Giang hoãn thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Du lịch

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch và Chương trình nghệ thuật công bố những tác phẩm âm nhạc mới về Đất và Người Bắc Giang. 
Theo công văn 395/UBND-KGVX ngày 4/10/2018, thực hiện Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức vào ngày 06 và 07/10/2018. Do đó UBND tỉnh Bắc Giang thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2018 và Chương trình nghệ thuật công bố những tác phẩm âm nhạc mới về Đất và Người Bắc Giang. 
Cụ thể, thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2018 từ 08h30 ngày 07/10/2018 sang 08h30 ngày 10/10/2018; thời gian đón đại biểu Trung ương và doanh nghiệp từ 13h30 ngày 09/10/2018 tại Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang. 
Thay đổi thời gian tổ chức Chương trình nghệ thuật công bố những tác phẩm âm nhạc mới về Đất và Người Bắc Giang từ 20h00 ngày 06/10/2018 sang 20h00 ngày 10/10/2018 tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị tỉnh./.
Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Liên hệ quảng cáo

300 x 82

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
travel_news-detail