Tổ chức ngày hội giao lưu văn hoá các dân tộc, vùng miền năm 2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có Công văn số 3373/BVHTTDL-VHDT gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số về việc tổ chức Ngày hội, giao lưu văn hoá các dân tộc, vùng miền năm 2018.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu VHTTDL vùng đồng bào các DTTS” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020; căn cứ vào Lễ nhận cờ đăng cai tổ chức các Ngày hội, giao lưu văn hóa của các địa phương, trong năm 2018, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa: Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, tại tỉnh Vĩnh Phúc; Ngày hội VHTTDL các tỉnh miền Trung lần thứ III, tại tỉnh Quảng Nam và Liên hoan Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ VI, tại tỉnh Hà Giang. 

Để tổ chức các Ngày hội, giao lưu thành công, Bộ VHTTDL thông báo đến Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố có liên quan đưa các hoạt động Ngày hội và giao lưu văn hóa vào Kế hoạch công tác năm 2018 của ngành, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đồng ý kế hoạch tham gia Ngày hội. 
Theo langvietonline.vn

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
travel_news-detail