Thông tin du lịch Bắc Giang

Triển khai hợp tác phát triển du lịch Bắc Giang – Hải Dương

Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương và Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang về đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, văn hoá giữa hai tỉnh , Sở VHTTDL hai tỉnh đã có kế hoạch phối hợp triển khai các nội dung phát triển du lịch giai đoạn 2020- 2025.

Theo đó, Sở VHTTDL hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương sẽ tập trung tham mưu cho UBND hai tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính bao gồm: Tiếp tục hợp tác xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch chung dựa trên những thế mạnh đặc trưng; Kết nối du lịch giữa các điểm Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm với khu di tích Cô Sơn- Kiếp bạc, chùa Thanh Mai; Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh đề nghị Unesco công nhận quần thể di tích nhà Trần và Phật giáo Trúc lâm Yên Tử tại Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương là di sản thế giới; Phối hợp tổ chức tuần lễ văn hoá du lịch Bắc Giang - Hải Dương tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.
Phối hợp đề nghị Chính Phủ, Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL đưa Bắc Giang , Hải Dương và quy hoạch trọng điểm du lịch Quốc gia; Xây dựng kết nối hạ tầng liên thông ( Cầu Đồng Việt nối Yên Dũng và Côn Sơn- Kiếp Bạc); Xây dựng sản phẩm du thuyền du lịch từ Côn Sơn- Kiếp Bạc đi Vĩnh Nghiêm, Yên Dũng, Suối Mỡ huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang; Hỗ trợ tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, pano, ấn phẩm, tổ chức hội thảo, hội nghị; Hỗ trợ hai tỉnh trong công tác thu hút đầu tư.
Việc triển khai kế hoạch nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh cho phát triển du lịch; đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu tư du lịch, bảo tồn và phát triển các di sản văn hoá; tăng cường và mở rộng phát triển toàn diện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- văn hoá xã hội hai địa phương./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang