Thông tin du lịch Bắc Giang

Yên Thế quan tâm trùng tu, tôn tạo di tích

Thực hiện Nghị quyết số 44-/TW ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, trong thời gian qua huyện Yên Thế đã quan tâm tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.

Di tích chùa Lèo, xã Phồn Xương
Hiện nay, toàn huyện có 120 di tích trong đó có 43 di tích lịch sử đã được xếp hạng (9 di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt nằm trong hệ thống di tích những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế, 07 di tích cấp quốc gia, 27 di tích cấp tỉnh). Từ năm 2014 đến nay, bằng nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ và xã hội hóa, huyện Yên Thế đã đầu tư, nâng cấp, tôn tạo gần 50 lượt các di tích trên địa bàn với tổng số vốn khoảng 30 tỷ đồng. Đặc biệt Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, huyện từng bước đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện về không gian, kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên để xứng tầm với giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cũng được tăng cường, qua đó tuyến đường vào một số di tích tại xã Đông Sơn, Đền Nguyệt Hồ (Hương Vỹ) đã được cải tạo, nâng cấp. Chùa Lèo xã Phồn Xương, Đền Bà Ba được phục dựng lại khang trang bề thế hơn. Dự kiến năm 2019, huyện sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp một số điểm thuộc hệ thống di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, tín ngưỡng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các di tích đến du khách thập phương.
Việc trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn góp phần bảo lưu, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, tạo nền tảng cho sự phát triển du lịch của huyện Yến Thế nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung./.
Nguyễn Thúy

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang