Thông tin du lịch Bắc Giang

công viên Ngô Gia Tự

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 02 công viên, gồm Công viên Ngô Gia Tự và Công viên Hoàng Hoa Thám.

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa