Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
Số: 2 /2021/TT-BNV 11/06/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Số: 2 /2021/TT-BNV Link tải về
Còn hiệu lực
01/ĐA - TTXTDL 14/02/2020

Đề án vị trí việc làm của  Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

01/ĐA - TTXTDL Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50