Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1521/TCDL-LH 18/10/2019

Siết chặt quản lý thông tin ấn phẩm, quảng bá du lịch

1521/TCDL-LH Link tải về
Còn hiệu lực
1182/QĐ-UBND 07/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển du lich cộng đồng tỉnh Bắc Giang năm 2019- 2020

1182/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
45/2019/NĐ-CP 08/08/2019

 Xử phạt HDV

45/2019/NĐ-CP Link tải về
Còn hiệu lực
939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 29/12/2017

QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030

939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Link tải về
Còn hiệu lực
913/QĐ-UBND 17/07/2012

Đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020

913/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Số 81/ QĐ - UBND 20/01/2014

 Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang

Số 81/ QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Số: 76/QĐ-UBND 14/08/2009

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Số: 76/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 23/09/2014

Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Link tải về
Còn hiệu lực
39/QĐ- UBND 29/05/2009

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch

39/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
86/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh

86/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
85/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết đinh thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

85/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
84/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch

84/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
83/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh

83/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
82/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Thư viện tỉnh

82/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
81/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

81/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
80/ QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Đoàn nghệ thuật Chèo (Ca, múa, nhạc)

80/ QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
79/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

79/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
56/QĐ-UBND 30/06/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

56/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
22/QĐ-UBND 31/03/2008 22/QĐ-UBND Link tải về Còn hiệu lực
Số: 58/2010/QĐ-UBND 08/06/2010

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Số: 58/2010/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50
Thông tin du lịch Bắc Giang