Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4144/KH - UBND 16/08/2021

Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch giai đoạn 2021 - 2025

4144/KH - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
267/QĐ - SVHTTDL 02/08/2021

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử du lịch Bắc Giang

267/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
298/KH - UNBD 28/06/2021

Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 112

298/KH - UNBD Link tải về
Còn hiệu lực
Số: 2 /2021/TT-BNV 11/06/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Số: 2 /2021/TT-BNV Link tải về
Còn hiệu lực
874/QĐ - BTTTT 17/06/2021

Ban hành  Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

874/QĐ - BTTTT Link tải về
Còn hiệu lực
220 /QĐ-SVHTTDL 04/06/2021

Quản lý sử dụng phần mềm điều hành công việc của Sở VHTTDL

220 /QĐ-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
211 /QĐ-SVHTTDL 04/06/2021

Quy chế sử dụng con dấu của Sở VHTTDL và đơn vị trực thuộc

211 /QĐ-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
112/NQ - TU 15/06/2021

Nghị Quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

112/NQ - TU Link tải về
Còn hiệu lực
304/QĐ- UBND 02/04/2021

Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030

304/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
2/2021/QĐ - UBND 08/02/2021 2/2021/QĐ - UBND Link tải về Còn hiệu lực
434/QĐ - SVHTTDL 06/10/2020

Ban hành quy chế  công tác văn thư lưu trữ của Sở VHTTDL Bắc Giang 

434/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
4359/KH - UNBD 01/10/2020

Kế  hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoan 2021 - 2025

4359/KH - UNBD Link tải về
Còn hiệu lực
01/ĐA - TTXTDL 14/02/2020

Đề án vị trí việc làm của  Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

01/ĐA - TTXTDL Link tải về
Còn hiệu lực
44/QĐ - SVHTTDL 14/02/2020

Phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

44/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
382/QĐ - UBND 13/05/2020

Công nhận điểm di tích quốc gia đặc biệt  Địa điểm chiến thắng Xương Giang

382/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
383/QĐ - UBND 13/05/2020

Công nhận điểm du lịch Cụm di tích Tiên Lục Lạng Giang

383/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
703/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm du lịch Chùa Bổ Đà

703/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
704/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm du lịch Chùa Vĩnh Nghiêm

704/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
705/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm sân golf Yên Dũng

705/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
775/QĐ - UBND 09/10/2020

Công nhận khu điểm du lịch Hoàng Hoa Thám

775/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50
Thông tin du lịch Bắc Giang