Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 29/12/2017

QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030

939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Link tải về
Còn hiệu lực
540/QĐ - BVHTTDL 25/02/2015

 Quyết định ban hành Kế hoạch xét tặng " Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2016

540/QĐ - BVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
913/QĐ-UBND 17/07/2012

Đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020

913/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Chương trình phát triển du lịch 03/11/2014

Chương trình phát triển du lịch  Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

Chương trình phát triển du lịch Link tải về
Còn hiệu lực
Số 81/ QĐ - UBND 20/01/2014

 Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang

Số 81/ QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
418/QĐ-SVHTTDL 27/08/2013

Quyết định về việc thu hồi thẻ Hướng dẫn viên du lịch

418/QĐ-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
58/KH-SVHTTDL 20/08/2013

Kế hoạch mở khóa đào tạo Hướng dẫn viên du lịch

58/KH-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
728/KH-UBND 29/03/2013

Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch Bắc Giang 2013-2016

728/KH-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Số: 76/QĐ-UBND 14/08/2009

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Số: 76/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 23/09/2014

Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Link tải về
Còn hiệu lực
39/QĐ- UBND 29/05/2009

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch

39/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
86/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh

86/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
85/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết đinh thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

85/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
84/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch

84/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
83/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh

83/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
82/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Thư viện tỉnh

82/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
81/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

81/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
80/ QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Đoàn nghệ thuật Chèo (Ca, múa, nhạc)

80/ QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
79/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

79/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
56/QĐ-UBND 30/06/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

56/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50
Thông tin du lịch Bắc Giang
about-doc