Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2/2021/QĐ - UBND 08/02/2021 2/2021/QĐ - UBND Link tải về Còn hiệu lực
434/QĐ - SVHTTDL 06/10/2020

Ban hành quy chế  công tác văn thư lưu trữ của Sở VHTTDL Bắc Giang 

434/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
4359/KH - UNBD 01/10/2020

Kế  hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoan 2021 - 2025

4359/KH - UNBD Link tải về
Còn hiệu lực
01/ĐA - TTXTDL 14/02/2020

Đề án vị trí việc làm của  Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

01/ĐA - TTXTDL Link tải về
Còn hiệu lực
44/QĐ - SVHTTDL 14/02/2020

Phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

44/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
382/QĐ - UBND 13/05/2020

Công nhận điểm di tích quốc gia đặc biệt  Địa điểm chiến thắng Xương Giang

382/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
383/QĐ - UBND 13/05/2020

Công nhận điểm du lịch Cụm di tích Tiên Lục Lạng Giang

383/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
703/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm du lịch Chùa Bổ Đà

703/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
704/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm du lịch Chùa Vĩnh Nghiêm

704/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
705/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm sân golf Yên Dũng

705/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
775/QĐ - UBND 09/10/2020

Công nhận khu điểm du lịch Hoàng Hoa Thám

775/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
780/QĐ - UBND 10/10/2020

Công nhận điểm du lịch cộng đồng bản ven

780/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
951/QĐ - UBND 10/12/2019

Công nhận Khu du lịch Sinh thái Suối Mỡ

951/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
35/2020/TT - BTC 05/05/2020

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh DVLH quốc tế, nội địa và phí thẩm định cấp thẻ HDV du lịch

35/2020/TT - BTC Link tải về
Còn hiệu lực
5/2019/TT - BVHTTDL 17/07/2019

Bãi bỏ một số VBQP pháp luật thuộc thẩm quyển của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

5/2019/TT - BVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
1521/TCDL-LH 18/10/2019

Siết chặt quản lý thông tin ấn phẩm, quảng bá du lịch

1521/TCDL-LH Link tải về
Còn hiệu lực
1182/QĐ-UBND 07/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển du lich cộng đồng tỉnh Bắc Giang năm 2019- 2020

1182/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
45/2019/NĐ-CP 08/08/2019

 Xử phạt HDV

45/2019/NĐ-CP Link tải về
Còn hiệu lực
939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 29/12/2017

QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030

939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Link tải về
Còn hiệu lực
913/QĐ-UBND 17/07/2012

Đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020

913/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50
Thông tin du lịch Bắc Giang