Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/ĐA - TTXTDL 14/02/2020

Đề án vị trí việc làm của  Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

01/ĐA - TTXTDL Link tải về
Còn hiệu lực
44/QĐ - SVHTTDL 14/02/2020

Phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

44/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
382/QĐ - UBND 13/05/2020

Công nhận điểm di tích quốc gia đặc biệt  Địa điểm chiến thắng Xương Giang

382/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
383/QĐ - UBND 13/05/2020

Công nhận điểm du lịch Cụm di tích Tiên Lục Lạng Giang

383/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
703/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm du lịch Chùa Bổ Đà

703/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
704/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm du lịch Chùa Vĩnh Nghiêm

704/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
705/QĐ - UBND 20/09/2020

Công nhận điểm sân golf Yên Dũng

705/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
775/QĐ - UBND 09/10/2020

Công nhận khu điểm du lịch Hoàng Hoa Thám

775/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
780/QĐ - UBND 10/10/2020

Công nhận điểm du lịch cộng đồng bản ven

780/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
951/QĐ - UBND 10/12/2019

Công nhận Khu du lịch Sinh thái Suối Mỡ

951/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
35/2020/TT - BTC 05/05/2020

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh DVLH quốc tế, nội địa và phí thẩm định cấp thẻ HDV du lịch

35/2020/TT - BTC Link tải về
Còn hiệu lực
5/2019/TT - BVHTTDL 17/07/2019

Bãi bỏ một số VBQP pháp luật thuộc thẩm quyển của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

5/2019/TT - BVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
1521/TCDL-LH 18/10/2019

Siết chặt quản lý thông tin ấn phẩm, quảng bá du lịch

1521/TCDL-LH Link tải về
Còn hiệu lực
1182/QĐ-UBND 07/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển du lich cộng đồng tỉnh Bắc Giang năm 2019- 2020

1182/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
45/2019/NĐ-CP 08/08/2019

 Xử phạt HDV

45/2019/NĐ-CP Link tải về
Còn hiệu lực
939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 29/12/2017

QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030

939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Link tải về
Còn hiệu lực
913/QĐ-UBND 17/07/2012

Đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020

913/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Số 81/ QĐ - UBND 20/01/2014

 Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang

Số 81/ QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Số: 76/QĐ-UBND 14/08/2009

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Số: 76/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 23/09/2014

Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50
Thông tin du lịch Bắc Giang