Thông tin du lịch Bắc Giang

Tạo cú "hích" cho du lịch Bắc Giang: Kỳ II - Xây dựng sản phẩm và thương hiệu

[Đã kết thúc]

Tạo cú "hích" cho du lịch Bắc Giang: Kỳ II - Xây dựng sản phẩm và thương hiệu

Thời gian: Thứ Sáu, 17/11/2017

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ giữa các địa phương, vấn đề đặt ra cho du lịch Bắc Giang là cần cung cấp sản phẩm độc đáo, hấp dẫn và mang đặc trưng riêng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cũng là thách thức đối với tỉnh.