Những dấu ấn về hạ tầng du lịch ở Bắc Giang

[Đã kết thúc]

Những dấu ấn về hạ tầng du lịch ở Bắc Giang

Thời gian: Thứ Năm, 19/01/2017

Bảo đảm tính bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đưa du lịch ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế là những mục tiêu đặt ra trong kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Thực hiện kế hoạch này, Bắc Giang đang đầu tư mạnh cho hạ tầng du lịch

Thông tin du lịch Bắc Giang