Giới thiệu Sở VHTTDL Bắc Giang

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số: 22/QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2008, trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Bắc Giang phòng Du lịch ( thuộc sở Thương Mại cũ), bộ phận Gia Đình
( thuộc Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em). 
 Trụ sở: Số 74 - Đường Nguyễn Thị Lưu- thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; 
Điện thoại: 0240.3856310, 3554 473;
Fax: 0240.3856310;
Website: www.vanhoabacgiang.vn; www.dulichbacgiang.gov.vn; www.bacgiangtourism.vn 
Gồm có Giám đốc và 04 Phó Giám đốc.
Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. 
 I. LÃNH ĐẠO SỞ: 
 1. Giám đốc: Trần Minh Hà
 - Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao va Du lịch về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao va Du lịch tỉnh Bắc Giang.
 - Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật, đào tạo; quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; kế hoạch- tài chính.
 - Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch- Tài chính; Bảo tàng; Ban Quản lý Di tích 
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng khoa học do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình thành phố Bắc Giang
- ĐT Cơ quan: 02403.556.007 - ĐT di động: 0984 778 585
Email: chinhnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
2. Phó Giám đốc: Ông Dương Hồng Cơ
- Phó Giám đốc Thường trực
 - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình; Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Nông thôn mới; Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; Phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ; Công tác văn phòng; Cải cách hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Tổ chức thực hiện quy chế văn hóa công sở; Thường trực giải quyết các công việc theo phân công của Giám đốc Sở;
 - Trực tiếp phụ trách : Văn phòng, Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 - Trực tiếp theo dõi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình các huyện: Tân Yên, Yên Thế. 
 ĐTCQ : 02403.854962; ĐTDĐ: 0983026034
Email: codh _ svhttdlbg@gmail.com
3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Sĩ Cầm. 
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, quản lý cấp phép biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, karaoke, vũ trường.
 - Trực tiếp phụ trách: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Các đơn vị: Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Nhà hát Chèo Bắc Giang.
 - Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh khi được Giám đốc Sở phân công.
 - Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.
 - Trực tiếp theo dõi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên.
ĐT: 0240.3856.633 – 0975.178.724
Email: camns_svhttdl@bacgiang.gov.vn 
4.Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Bắc.
 - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các hoạt động thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; hoạt động các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, công tác tự vệ cơ quan. 
- Trực tiếp phụ trách các phòng: Thanh tra Sở, phòng Nghiệp vụ Thể thao; Các đơn vị: Trường Năng khiếu Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.
 - Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh khi được Giám đốc phân công.
 - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam.
 ĐT: 0240.3859.300 – 0912.164.106
Email: bacnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn

5. Phó Giám Đốc: Nguyễn Phúc Thương 
Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý, chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực du lịch, quảng bá và xúc tiến du lịch;
Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt dộng của các đơn vị, địa phương sau: 
- Các phòng: Nghiệp vụ Du lịch;
- Các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch; Thư viện' 
- Các địa phương: Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. 
ĐT: 0240.3854.962 - 0912831515
Email: thuongnp _ svhttdl@bacgiang.gov.vn 
II. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 1. Ban Quản lý di tích 
 Trụ sở: Số 6 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang
Email: banqlditich_vt@bacgiang.gov.vn
 - Phó Giám đốc: Phùng Thị Mai Anh:
ĐT: 02403.541.718 – 0985.997.897. 
- Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Thanh Huyền: 
2. Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Trụ sở: xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang
Email: truongtcvhttdl_vt@bacgiang.gov.vn
- Hiệu trưởng: Lưu Thế Hân 
ĐT: 02403.854.620 – 0912.264.058
Email: hanlt_ttc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Hiệu trưởng: Trần Trang Nhung
 ĐT: 0982.201.106
Email: nhungtt_ttc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
- Phó Hiệu trưởng: Phan Đình Oánh 
 ĐT: 02403.522707 – 0912.170.631
Email: oanhpd_ttc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
3. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang 
Trụ sở: Số 6, đường Nguyễn Văn Cừ , TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Giám đốc: Đỗ Tuấn Khoa
ĐT: 0913.257.783 
Email: khoadt_btt_svhttdl@bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong 
ĐT: 02403.824.765 - 0912.558.539
Email: phongnv_btt_svhttdl@bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Vi Thị Tỉnh 
ĐT: 0240.3850175 -0972345406
Email: tinhvt_btt_svhttdl@bacgiang.gov.
4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 
Trụ sở: Số 1 đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang 
Email: trungtamhltdtdtt_vt@bacgiang.gov.vn 
- Giám đốc: Ngô Hoàng Long Giám đốc Trung tâm. 
- ĐT: 02403.555.336 – 0977.357.358
Email: longnh_tthl_tthl_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Chu Việt Bắc
ĐT: 0915.699.699 
Email: baccv_tthl_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
5. Nhà hát chèo
Trụ sở: Xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Giám đốc: NSƯT Trần Thông
ĐT: 02403. 522.002 - 0912 033 756
 Email: thongtv_nhc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Hải 
ĐT: 02403.522.775 – 0983.324.508
Email: haind_nhc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Tạ Quang Lẫm
 ĐT: 0912.410.059
Email: lamtq_nhc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
6. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Lưu- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang 
Mail: trungtamphpcb_vt@bacgiang.gov.vn 
- Giám đốc: Hà Ngọc Luyện
 ĐT: 02403.824.675 – 0982.836.772
Email: luyenhn_ttphp_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Hà Viết Huy
 ĐT: 02403.824.718 – 0912.164.102
Email: huyhv_ttphp_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Nga
 Email: ngant_ttphp_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
7. Thư viện tỉnh Bắc Giang 
Trụ sở: Đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang 
Mail: thuvientinh_vt@bacgiang.gov.vn 
- Giám đốc: Bùi Thế Huân 
ĐT: 02403. 824.617 – 0936.191.557
Email: huanbt_tvt_tvt_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Lê Thị Hợp
ĐT: – 0972271112 
Email: hoplt_tvt_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
8. Trung Tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch 
Trụ sở: Số 74 đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Mail: trungtamttxtdl_vt@bacgiang.gov.vn
- Giám đốc: Chu Bá Triển
ĐT: 02403.554.152 – 0915258147
- Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn
ĐT: 0982.017.267
9. Trường Năng khiếu thể thao 
Trụ sở: Đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Hiệu trưởng: Bùi Ngọc Anh
ĐT: 02406.256.092 
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Viết Chung
- ĐT: 0912.003.948 
Email: chungnv_tnk_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa 
- ĐT: 02406. 256.008 - 0983396548
 Email: hoant_tnk_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
10. Trung tâm Văn hoá tỉnh Bắc Giang 
Trụ sở: Đường Nghĩa Long – thành phố Bắc Giang
 Mail: trungtamvhtinh_vt@bacgiang.gov.vn 
- Giám đốc: Vũ Hồng Bàng
ĐT: 02403.823.088 – 0912.829.286 
Email: bangvh_ttvh_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn 
- Phó Giám đốc: Trần Văn Thái 
ĐT: 02403.823.629 – 0912.465.836
- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tơn 
ĐT: 02403.823.615 – 0915.094.308 
- Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Thanh
ĐT: 0915.354.384
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
1. Văn phòng Sở
- Chánh Văn phòng : Lưu Xuân San
 ĐT:   0912 156 256
- Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Thanh Thủy
ĐT: 02403.525.500  - 0913.281.068
Email: thuyltt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Nam Tuy
ĐT: 02403.555.134 - 0982323399
Email: tuyhn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Trưởng phòng: Nguyễn Trọng An
ĐT: 02403.555.802 - 0972.980.468
Email: annt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Vũ Hồ Quang
ĐT:  -0946.046.829
Email: quangvh_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường
ĐT: 0914.268.987
Email: huongntm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
3. Phòng Tổ chức- Pháp Chế
- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thủy
ĐT: 0240.3859904 - 0982489737
Email: thuynx_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Trường Sinh
ĐT: 0945.636.655
Email: sinhnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Hoàng Liên Sơn
ĐT:
Email: Sonhn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
4. Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra: Trần Mai Phong
ĐT: 02403. 554472 - 0948.446.558
Email: phongtm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- P. Chánh Thanh tra: Vi Văn Minh
ĐT: 02403. 555.600 - 0915.354.384
Email: minhvv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- P. Chánh Thanh tra: Thân Văn Hiếu
ĐT: 0983576076
Email: hieutv_svhttdl@bacgiang.gov
5. Phòng Quản lý Văn hoá
- Trưởng phòng:  Phạm Hoàng Thăng
ĐT:  0982.166.960
Email: thangph_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Lê Thị Hoa
 ĐT: 02403.555.752 - 01636429654
Email: hoalt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
6. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
- Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Oánh 
ĐT: 02403.554.471 - 0917.324.969
Email: oanhnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng:  Nguyễn Ngọc Hưng
ĐT:  0904.245.303
Email: hungnn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Tuấn
ĐT: 0915582777
Emai: Tuannm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
7. Phòng Quản lý Du lịch
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ngọc
ĐT: 02403.555.768 - 0912.562.289
Email: ngocnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Giáp Văn Cường
 ĐT: 02403.555.768 - 0983750737
Email: cuonggv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
8. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
- Trưởng phòng:  Nguyễn Đắc Hồng
 ĐT: 02403856.642 -  0948.298.288
Email: hongnd_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Trần Thị Lan
 ĐT: 02403.856.643 - 0988.172.338
Email: lantt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Tạ Thu Hương
 ĐT: 02403.554.961 - 0982541697
Email: huongtt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
9.Phòng Quản lý Di sản văn hóa
- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Phương
 ĐT:  0982.259.276
Email: phuongnh_svhttdl@bacgiang.gov.vn 
 Phó trưởng phòng: Thân Quang Huy
 ĐT:   0975335168  

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang