Thông tin du lịch Bắc Giang

Thể lệ cuộc thi Trại Văn hóa và giới thiệu ẩm thực dân gian tại ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thư VI năm 2014

[Đã kết thúc]

Thể lệ cuộc thi Trại Văn hóa và giới thiệu ẩm thực dân gian tại ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thư VI năm 2014

Thời gian: Thứ Năm, 18/09/2014

Để tổ chức thành công ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2014, ngày 12/9, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có thông báo số 53 về thể lệ thi và chấm điểm Trại văn hóa; Thi và giới thiệu ẩm thực dân gian tại ngày hội.Theo đó, Trại văn...

 • Hội làng - tinh hoa văn hóa Việt Nam

  Hội làng - tinh hoa văn hóa Việt Nam

  Hàng năm, có lẽ không có làng quê Việt Nam nào lại không mở hội làng, nhỏ thì một ngày, lớn thì nhiều ngày, nhất là những năm được mùa thì hội làng vui không kể xiết.

  [Đã kết thúc]

  Thời gian
  Thứ Năm, 26/06/2014