Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
41/2023/NQ - HĐND 14/07/2023

Nghị Quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030

41/2023/NQ - HĐND Link tải về
Còn hiệu lực
112/NQ - TU 15/06/2021

Nghị Quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

112/NQ - TU Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50