Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
540/QĐ - BVHTTDL 25/02/2015

 Quyết định ban hành Kế hoạch xét tặng " Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2016

540/QĐ - BVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
418/QĐ-SVHTTDL 27/08/2013

Quyết định về việc thu hồi thẻ Hướng dẫn viên du lịch

418/QĐ-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
58/KH-SVHTTDL 20/08/2013

Kế hoạch mở khóa đào tạo Hướng dẫn viên du lịch

58/KH-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
728/KH-UBND 29/03/2013

Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch Bắc Giang 2013-2016

728/KH-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Số: 76/QĐ-UBND 14/08/2009

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Số: 76/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
39/QĐ- UBND 29/05/2009

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch

39/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
86/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh

86/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
85/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết đinh thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

85/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
84/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch

84/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
83/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh

83/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
82/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Thư viện tỉnh

82/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
81/QĐ- UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

81/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
80/ QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định thành lập Đoàn nghệ thuật Chèo (Ca, múa, nhạc)

80/ QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
79/QĐ-UBND 18/08/2008

Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

79/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
56/QĐ-UBND 30/06/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

56/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
22/QĐ-UBND 31/03/2008 22/QĐ-UBND Link tải về Còn hiệu lực
Số: 58/2010/QĐ-UBND 08/06/2010

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Số: 58/2010/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
855/QĐ- UBND 08/06/2010

Quyết định v ề việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng  khu du lịch  sinh thái Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang

855/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
26/BC-BCĐ 24/02/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình phát triển du lịch năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014

26/BC-BCĐ Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50
Thông tin du lịch Bắc Giang
about-doc