Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
463/QĐ - SVHTTDL 31/08/2023

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

463/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
41/2023/NQ - HĐND 14/07/2023

Nghị Quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030

41/2023/NQ - HĐND Link tải về
Còn hiệu lực
3491/QD - UBND 26/12/2022

Đề án xây dựng biển quảng cáo tấm lớn, biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  giai đoạn 2023 - 2030

3491/QD - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
1055/QĐ-UBND 25/10/2022

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 1055/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
2859/QĐ - UBND 31/12/2021

Về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồngtỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2030

2859/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
51/QĐ - SVHTTDL 17/02/2022

Quy chế làm việc của Sở VHTTDL

51/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Hết hiệu lực
4144/KH - UBND 16/08/2021

Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch giai đoạn 2021 - 2025

4144/KH - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
267/QĐ - SVHTTDL 02/08/2021

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử du lịch Bắc Giang

267/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
298/KH - UNBD 28/06/2021

Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 112

298/KH - UNBD Link tải về
Còn hiệu lực
874/QĐ - BTTTT 17/06/2021

Ban hành  Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

874/QĐ - BTTTT Link tải về
Còn hiệu lực
220 /QĐ-SVHTTDL 04/06/2021

Quản lý sử dụng phần mềm điều hành công việc của Sở VHTTDL

220 /QĐ-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
211 /QĐ-SVHTTDL 04/06/2021

Quy chế sử dụng con dấu của Sở VHTTDL và đơn vị trực thuộc

211 /QĐ-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
112/NQ - TU 15/06/2021

Nghị Quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

112/NQ - TU Link tải về
Còn hiệu lực
304/QĐ- UBND 02/04/2021

Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030

304/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
2/2021/QĐ - UBND 08/02/2021 2/2021/QĐ - UBND Link tải về Còn hiệu lực
434/QĐ - SVHTTDL 06/10/2020

Ban hành quy chế  công tác văn thư lưu trữ của Sở VHTTDL Bắc Giang 

434/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
4359/KH - UNBD 01/10/2020

Kế  hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoan 2021 - 2025

4359/KH - UNBD Link tải về
Còn hiệu lực
44/QĐ - SVHTTDL 14/02/2020

Phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

44/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
382/QĐ - UBND 13/05/2020

Công nhận điểm di tích quốc gia đặc biệt  Địa điểm chiến thắng Xương Giang

382/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
383/QĐ - UBND 13/05/2020

Công nhận điểm du lịch Cụm di tích Tiên Lục Lạng Giang

383/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50