Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 1. Chu Bá Triển - Giám đốc.
Điện thoại : CQ: 0240 3542000 ;
 DĐ: 0915 258 147;
2. Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc
ĐT: 0982017267.
3. Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Xúc tiến và Tư vấn du lịch
Điện thoại : 0986 658 222.
4. Trần Thị Hải Yến - Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: 0989254018.
5. Hà Thị Bộ - Phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: 0986637428
6. Nguyễn Thị Thoa - Phòng Xúc tiến và tư vấn du lịch
Điện thoại : 0979261289
7. Nguyễn Thị Thúy - Phòng Xúc tiến và Tư vấn Du lịch
Điện thoại : 0988873268

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Ông Chu Bá Triển - Giám đốc
- Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Trung tâm;
- Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các chương trình về xúc tiến du lịch;
- Tham gia biên tập xây dựng phim, chuyên trang chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài phát thanh - Truyền hình của tỉnh và Trung ương; Biên tập phát hành bản tin du lịch của ngành.
- Quản lý điều hành, kiểm tra. đôn đốc cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; trực tiếp phụ trách phòng Hành chính tổng hợp.
- Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở VHTT&DL phân công.
2. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc
- Điều hành phòng Xúc tiến- Tư vấn du lịch.
+ Điều tra, khảo sát khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương;
+ Nghiên cứu khảo sát thị trường, thí điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương.
+ Các hoạt động thông tin xúc tiến, quảng bá tại hội chợ, hội thảo, liên hoan, du lịch.
+ Cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về thông tin thị trường và sản phẩm du lịch, tư vấn cho các doanh nghiệp đi khảo sát nghiên cứu thị trường và việc đặt chi nhánh, đại diện về chương trình hợp tác du lịch;
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công và điều hành công việc khi được Giám đốc ủy quyền.
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
Phòng Hành chính- Tổng hợp

1. Bà Trần Thị Hải Yến - Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp

- Chịu trách nhiệm nhận tin bài qua hòm thư điện tử, giúp Giám đốc quản lý, biên tập trang thông tin điện tử.
- Phối hợp xây dựng phim, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài Phát thanh- Truyền hình của tỉnh và Trung ương.
- Tham gia nghiên cứu khảo sát thị trường, thí điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch.
- Phụ trách phát hành các ấn phẩm nhằm giới thiệu, tuyên truyền quảng bá về tiềm năng Du lịch trên địa bàn tỉnh; tham gia phát hành bản tin du lịch của ngành.
2 . Bà Hà Thị Bộ -Viên chức
- Chịu trách nhiệm về công tác Văn thư - Hành chính như: Đánh máy, photo, nhận, gửi công văn đến, công văn đi
- Công tác báo cáo Thống kê - Tổng hợp theo công việc hàng ngày;
- Công tác trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch địa phương;
- Giới thiệu và cung cấp các thông tin về khu điểm du lịch tại Bắc Giang;

 Phòng Xúc tiến và Tư vấn du lịch

1. Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng Phòng Xúc tiến và Tư vấn Du lịch

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về thông tin thị trường và sản phẩm du lịch; tư vấn cho các doanh nghiệp đi khảo sát thị trường và việc đặt chi nhánh, đại diện về chương trình hợp tác du lịch;
- Theo dõi khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh bao gồm: Việc điều tra, khảo sát khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương.
- Tham mưu đề xuất, xây dựng sản phẩm du lịch;
- Tham mưu, tư vấn, tổ chức trong các lớp tập huấn về tuyên truyền, quảng bá tiếp thị du lịch. Hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và lĩnh vực du lịch ở địa phương.
- Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm cung cấp tin bài phục vụ cho công tác phát triển du lịch.
- Khai thác tin bài trên mạng, các phương tiện tuyên truyền khác phục vụ cho trang thông tin điện tử.
2. Bà Nguyễn Thị Thoa - Cán bộ
- Cập nhật thông tin lên Website
- Giới thiệu các thông tin về khu điểm du lịch
- Các hoạt động thông tin xúc tiến, quảng bá tại hội chợ, hội thảo, liên hoan, du lịch.
- Thủ quỹ cơ quan;
3. Bà Nguyễn Thị Thúy
- Cập nhật thông tin lên Web
- Các hoạt động thông tin xúc tiến, quảng bá tại hội chợ, hội thảo, liên hoan, du lịch. 
- Giới thiệu các thông tin về khu điểm du lịch .

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang