Nhung tour du lich ve mien dat kinh bac se khong the thieu di duoc nhung cau quan ho, khuc dan ca, lan dieu treo, Chung toi se danh tang dia CD, DVD hat quan ho cho dan karaoke gia dinh Cho Thue Xe Tai| khach san da lat khach san tam dao khách sạn hồ chí minh khach san hue khach san nha trang

Danh mục

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Liên kết

Nhiều loại dược liệu quý tự nhiên lành tính trong dân gian rất tốt cho benh tieu duong, bệnh thoái hóa cột sống được tìm thấy tại vùng quê kinh bắc cổ
mua sắm thiết bị giải trí dàn karaoke gia đình cho xuân Quý Ngọ tại HoangAudio

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch, dự án Khu du lịch hồ Cấm Sơn và Bảo tồn khu di tích và danh thắng Tây Yên Tử

In PDF.

                UBND TỈNH BẮC GIANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             Độc lập - Tự do - Hạnh phú

                       Số: 339/QĐ-SVHTTDL               Bắc Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch, dự án Khu di tích hồ Cấm Sơn

và Bảo tồn khu di tích và thắng cảnh Tây Yên Tử

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

       Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang;

      Căn cứ Thông báo số 162/TB-VPCP ngày 14/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang;

      Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch, dự án khu di tích hồ Cấm Sơn; Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Yên Tử theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, gồm các ông, bà có tên sau:

     1. Bà Hoàng Thị Hoa, Giám đốc Sở VHTTDL - Trưởng ban;

     2. Ông Nguyễn Bá Thục, Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL - Phó Trưởng ban;

     3. Ông Ngô Quang Toản, Phó Giám đốc Sở VHTTDL - Phó Trưởng ban;

     4. Ông Ngô Văn Trụ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL -  Phó Trưởng ban;

     5. Ông Đỗ Đức Thành, Phó Gián đốc Sở VHTTDL - Phó Trưởng ban;

     6. Ông Nguyễn Sĩ Cầm, Trưởng phòng NVVH - Thành viên;

     7. Bà Lê Thị Hân, Trưởng phòng TCCB - Thành viên;

     8. Ông Hà Ngọc Luyện, Trưởng phòng KHTC - Thành viên;

     9. Ông Bùi Ngọc Anh, Phó Chánh Văn phòng Sở -  Thành viên;

     10. Ông Nguyễn Trọng An, Phó Trưởng phòng KHTC - Thành viên;

     11. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng NVDL - Thành viên;

     12. Ông Phạm Hoàng Thăng, Phó Trưởng phòng NVDL - Thành viên;

     13. Ông Nguyễn Hữu Tự, Giám đốc Ban QLDT tỉnh - Thành viên;

     14. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Ban QLDT tỉnh - Thành viên;

     15. Ông Trần Văn Lạng, Giám đốc Bảo tàng tỉnh - Thành viên;

     16. Ông Nuyến Văn Phong, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh - Thành viên;

     17. Ông Lưu Xuân San, Phó Giám đốc Trung tâm TT&XTDL - Thành viên;

     18. Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Trưởng phòng NVVH - Thành viên, làm nhiệm vụ thư ký;

     19. Ông Nguyễn Văn Dương, chuyên viên Trung tâm TT&XTDL - Thành viên, làm nhiệm vụ thư ký;

     20.  Ông Vũ Hồ Quang, chuyên viên Phòng KHTC - Thành viên, làm nhiệm vụ thư ký;

      Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

      - Xây dựng kế hoạch, điều tra, khảo sát, lập kế hoạch, dự án khu di tích hồ Cấm Sơn; Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Yên Tử.

      - Lập dự án đầu tư và quảng bá phát triển du lịch sinh thái hồ Cấm Sơn, du lịch văn hoá, sinh thái Tây Yên Tử, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh để Bắc Giang có đủ điều kiện đăng cai năm du lịch quốc gia vào năm 2014.

      - Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

      Điều 3. Trưởng các đơn vị: Phòng KHTC, NVVH, NVDL, VP Sở, Ban QLDT tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm TT&XTDL và các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:          

- Như điều 3;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Phòng Văn xã – VP UBND tỉnh;

- UBND, Phòng VH&TT huyện Yên Dũng,

Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động ( phối hợp);

-Lưu: VT, KHTC.

 

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký)

 

  

Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lịch các tỉnh

 

 

Tim kiếm thông tin

Hôm nay

Thứ 6 Ngày 19 Tháng 9 Năm2014

Video giới thiệuGet the Flash Player to see this player.

Bài hát Bắc Giang

Danh sách
bac%20giang%20doi%20moi%20-%20co%20loi.mp3
vung%20que%202.mp3
vung%20que%201.mp3
Yeu%20biet%20may%20Bac%20Giang.mp3
Bac-Ha-Yeu-Thuong.mp3

Bản đồ Bắc Giang

Danh mục quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết

Cấp cứu Y tế  ĐT: 0240.3115
Công an tỉnh ĐT: 0240.5854328
Cảnh sát cơ động ĐT: 0240.3113
Cứu hộ ĐT: 0240.3114
Taxi Mai Linh ĐT: 0240.3829111
Taxi SaoMai ĐT: 0240.3857857

Top khách sạn tại Bắc Giang

Khách sạn Hữu nghị ĐT: 0240.3857.278
Khách sạn Bắc Giang ĐT: 0240.3823.618
Khách sạn Lam Sơn ĐT: 0240.3559.025
Khách sạn Hòa Bình ĐT: 0240.3828.888
Khách sạn Kim Liên ĐT: 0240.3541.000
   

Công ty Du lịch

CTy CPhần DL Bắc Giang ĐT:0240-3823618
Cty CP Hữu Nghị- Minh Trung ĐT:0240-3851207
Cty  THNN Bắc Hà ĐT:0240-3854999
Cty TNHH DLTM Hoàng Long ĐT: 0240-3828959
Cty CP DL&TM Tân Á Đông ĐT: 0240-3556119
Cty TNHH TMDL Đình Anh ĐT: 0240-3824644