Thông tin du lịch Bắc Giang

Bắc Giang: Bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021

[Đã kết thúc]

Bắc Giang: Bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021

Thời gian: Thứ Năm,

Ngày 5-6, 80 đơn vị bầu cử thuộc 56 xã ở các huyện: Lục Nam, Tân Yên, Yên Dũng, Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Yên Thế và Lạng Giang đã tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri 2 thôn Sỏi Máng, Sỏi Làng, xã Ngọc Lý (Tân Yên) tham gia bỏ...