Bắc Giang: Bảo tồn văn hóa lễ hội

[Đã kết thúc]

Bắc Giang: Bảo tồn văn hóa lễ hội

Thời gian: Thứ Tư, 18/06/2014

Bắc Giang có khoảng 500 lễ hội, phần lớn các lễ hội gắn liền với tín ngưỡng dân gian, các di tích lịch sử văn hóa và những nhân vật được thờ cúng trong di tích. Chính vì vậy, một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là bảo tồn song hành văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể trong một không gian văn hóa cụ thể. Ông Nguyễn Hữu Phương, Giám đốc Ban Quản lý di tích (Sở VH, TT và DL) chia sẻ với Bắc...

Thông tin du lịch Bắc Giang
events-default