Thông tin du lịch Bắc Giang

Bắc Giang công nhận thêm hai điểm du lịch

Ngày 13/5/2020 UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành các Quyết định ( QĐ 382/QĐ-UBND và QĐ 383/QĐ-UBND) công nhận thêm 2 điểm du lịch là cụm di tích Cây Dã hương, đình, đền, chùa thuộc xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang và di tích Quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Xương Giang thành phố Bắc Giang.

Địa điểm Chiến thắng Xương Giang thuộc địa phận ngã 3 Quán Thành, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 31/12/2019. Địa điểm Chiến thắng Xương Giang gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại sự đô hộ của giặc Minh xâm lược.
Ảnh TTXTDL
Cụm di tích Cây Dã hương, đình, đền, chùa thuộc xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang được xây dựng từ thời Vua Lê Cảnh Hưng (1740-1786). Cụm di tích Cây Dã Hương gồm: Cây Dã Hương, đình Viễn Sơn, chùa Phúc Quang, đình Thuận Hòa, đền Thánh Cả, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích cấp quốc gia vào ngày 21/01/1989.
Như vậy đến nay tỉnh Bắc Giang đã công nhận 8 khu điểm du lịch (năm 2019, UBND tỉnh cũng đã công nhận 6 khu điểm du lịch). Việc công nhận các điểm du lịch nhằm giúp địa phương khai thác và quản lý tốt tài nguyên du lịch, đồng thời giúp bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đưa các giá trị văn hóa - lịch sử đó đến gần hơn với du khách bốn phương.
Tại các quyết định, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, UBND huyện Lạng Giang và TP. Bắc Giang có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững./. 
Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang