Thông tin du lịch Bắc Giang

Bắc Giang: Đưa “ tuyến đường tâm linh” 293 vào sử dụng

Công trình cải tạo, nâng cấp ĐT293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, có tổng chiều dài khoảng 73 km. Hiện nay toàn tuyến đã thi công được gần 59km/73,3 km tuyến chính; cơ bản hoàn thành tuyến nhánh 1, đang triển khai thi công nền, mặt đường và các cầu trên tuyến đoạn km 48 - km 73+300; thi công cơ bản nền tuyến đường nhánh 3; thông xe được 21/24 cầu trên toàn tuyến. 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại, ngày 16/12/2015 UBND tỉnh Bắc Giang đã đồng ý cho đưa công trình vào sử dụng một phần (đoạn Km0+00-Km24+00) và tuyến đường nhánh 1( từ đường 293 vào chùa Vĩnh Nghiêm). UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan cần nghiên cứu các biện pháp an toàn chỉ đường, dẫn hướng, sơn, vạch kẻ đường, biển báo phản quang, quy hoạch hành lang, cây xanh tạo cảnh quan hợp lý, an toàn giao thông.
Để đạt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành vượt mức thời gian, hiện Tỉnh ủy, UBDN tỉnh Bắc Giang đang chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cần khắc phục sớm những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng ở hai huyện Lục Nam và Sơn Động. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của dự án đường tỉnh 293 trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; khẩn trương rà soát, quy hoạch hiện trạng sử dụng đất bảo đảm vừa quan tâm được quyền lợi chính đáng của người dân vừa triển khai sớm giao mặt bằng cho nhà thầu; khẩn trương di dời những công trình công cộng ra khỏi khu vực thi công; chú trọng công tác giám sát bảo đảm chất lượng công trình; nghiên cứu xây dựng các phương án bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang