Thông tin du lịch Bắc Giang

Bắc Giang hưởng ứng Cuộc thi “ Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III

Nhằm tìm ra nhiều sáng kiến phục vụ cộng đồng, vừa qua tỉnh Bắc Giang đã tiến hành vận động các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong tỉnh ứng Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng lần thứ III.

 Cuộc thi nằm trong Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng được tổ chức thường kỳ hai năm một lần do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng tổ chức. Cuộc thi là cơ hội để các tổ chức, cá nhân đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo ( gọi chung là dự án) áp dụng hỗ trợ cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được thực hiện trên nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, Y tế, Du lịch, Khoa học Công nghệ, Giao thông vận tải...Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước không giới hạn độ tuổi. Mỗi cá nhân, tổ chức tham gia có thể gửi một hoặc nhiều dự án dự thi. Đối tượng, nội dung hình thức tham dự, tiêu chí đánh giá, cơ cấu giải thưởng... được quy định cụ thể trong Thể lệ Cuộc thi và được đăng tải trên website: www.khcn.bacgiang.gov.vn. 
Trên cơ sở Thể lệ Cuộc thi, tỉnh Bắc Giang đã phát động, phổ biến, hướng dẫn Cuộc thi đến đông đảo người dân thúc đẩy các hoạt động sáng kiến, sáng chế, sáng tạo tại địa phương, cơ quan , tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh cuộc hưởng ứng một cách thiết thực, sáng tạo và hiệu quả./. 
Hà Bộ

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang