Thông tin du lịch Bắc Giang

Bắc Giang: Kỳ họp đánh giá kết quả hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra ngày 31/3 tớ

Chiều 25/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. 

Cùng dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh...


Đồng chí Dương Văn Thái chủ trì phiên họp.

Đồng chí Dương Văn Thái chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu xem xét, thống nhất một số nội dung gồm: Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 13; báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác tháng 2, chương trình công tác tháng 3/2021.
Theo dự kiến, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới để đánh giá kết quả hoạt động HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét thông qua một số nghị quyết như: Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang; công tác thi đua, khen thưởng.
Thảo luận tại đây, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh đều cho rằng, để bảo đảm sự thống nhất cao trong xem xét thông qua các nghị quyết tại kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh sớm gửi nội dung trình cũng như kết quả thẩm định của các cơ quan chuyên môn cấp T.Ư cho các ban, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thẩm tra. Đồng chí Hà Văn Bé, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội nêu ý kiến bổ sung một số kết quả và hình ảnh phản ánh công tác kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa HĐND các cấp trong tỉnh với các tỉnh khác. 
Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Trần Văn Lâm cho rằng, HĐND tỉnh nên bám sát các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương để đánh giá sâu, kỹ hơn nữa việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ để rút kinh nghiệm cho từng nội dung cụ thể nhằm đề ra mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Trần Văn Lâm nêu ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Trần Văn Lâm nêu ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Văn Thái yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các nội dung dự thảo nghị quyết, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định để thông qua tại kỳ họp. Đồng chí giao Văn phòng HĐND tỉnh rà soát dự kiến chương trình kỳ họp 13 để bố trí phù hợp từng nội dung, bảo đảm thời gian diễn ra trong một buổi (sáng hoặc chiều) ngày 31/3. 
Nội dung thảo luận tại kỳ họp vẫn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở phân bổ phù hợp cho các ban, tổ đại biểu. Tại kỳ họp, tùy theo điều kiện thực tế, chủ tọa sẽ linh hoạt trong điều hành để lựa chọn đại biểu thảo luận trực tiếp.


Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Về nội dung dự thảo báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là báo cáo quan trọng, bao quát toàn diện kết quả hoạt động, thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Vì vậy, Văn phòng HĐND tỉnh cần rà soát lại toàn bộ nội dung báo cáo; tham mưu lựa chọn để bổ sung kết quả nổi bật và phân tích sâu một số nghị quyết quan trọng của HĐND trong nhiệm kỳ. Đó là những nghị quyết đã khơi dậy nguồn lực trong nhân dân, tạo ra bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng cần nhấn mạnh một số kết quả công tác giám sát của HĐND tỉnh thuộc từng lĩnh vực; phản ánh kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề nổi cộm đã được giải quyết dứt điểm, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân với người đại biểu do mình bầu ra. 

Theo Báo Bắc Giang

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang