Thông tin du lịch Bắc Giang

Bắc Giang tăng cường các hoạt động quản lý du lịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các huyện, thành phố; các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch quan tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid19.

Ảnh sưu tầm
Cụ thể, văn bản của Sở VHTTDL đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp các dự án mô hình du lịch tại địa phương và nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động của mô hình này, tránh để xảy ra các biến tướng tiêu cực gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện quy định về quản lý du lịch trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phong trào ứng xử văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại đến du khách tại các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn, quản lý thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về kinh doanh sản phẩm du lịch; triển khai thực hiện các quy định đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch tại Luật Du lịch
Đối với các khu, điểm du lịch; các doanh nghiệp du lịch văn bản yêu cầu: Nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước đối với các hoạt động tại các khu, điểm du lịch. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của ban chỉ đạo về phòng chống dịch./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang