Thông tin du lịch Bắc Giang

Infographics: Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang tiếp tục đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh. Dưới đây là 11 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025.

Theo BGP

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang