Thông tin du lịch Bắc Giang

Khách du lịch đến Suối Mỡ đạt 200 nghìn lượt

Theo thống kê của Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, lượng khách đến khu du lịch năm 2019 đạt 200 nghìn lượt khách, tăng 50% so với cùng kì năm 2018. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 2,2 tỷ đồng, tăng so với năm 2018 gần 12%.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã không ngừng tăng nhanh về quy mô, tốc độ phát triển. Hiện nay, tại khu du lịch sinh thái Suối Mỡ có 04 cơ sở lưu trú đáp ứng được cho khoảng 100 khách/ngày, 05 cơ sở dịch vụ ăn uống, mỗi cơ sở có thể đáp ứng được từ 50 khách trở lên, góp phần tăng thu nhập, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện.
Tuy nhiên, lượng du khách đến tham quan khu du lịch sinh thái Suối Mỡ tăng nhanh dẫn đến việc ô nhiễm môi trường sinh thái tại khu du lịch do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận du khách chưa cao, còn tình trạng vứt rác, thức ăn thừa trên khu vực … Để khai thác và phát triển du lịch Suối Mỡ một cách bền vững thì công tác quản lý, bảo vệ tại khu du lịch cần được tăng cường hơn nữa, đồng thời cần chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ tạo tài nguyên và môi trường du lịch cho nhân dân địa phương và du khách./.
 
Nguyễn Thúy

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang