Thông tin du lịch Bắc Giang

Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tại Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023

Sáng 02/02, tại lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 tổ chức tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động), đồng chí Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bài phát biểu. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.
Đồng chí Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ!

Kính thưa các vị Chư tôn đức, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tăng, ni và đồng bào phật tử!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tôi xin gửi tới đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ; các vị Chư tôn đức, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng, ni và đồng bào phật tử, các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm mới Quý Mão 2023 an khang, thịnh vượng.

Kính thưa quý vị!

Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nhờ có những quyết sách đúng đắn, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi, ngành Du lịch đã có bước tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 15/3/2022, du lịch Việt Nam chính thức mở cửa lại trong điều kiện bình thường mới. Sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 được tổ chức vào thời điểm quan trọng, làm bàn đạp thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh chóng. Tỉnh Bắc Giang cũng là một trong một số các địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch hưởng ứng Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Khi nói đến Bắc Giang là nói đến miền đất lịch sử giàu truyền thống yêu nước, miền đất “phên dậu”, “địa linh nhân kiệt”, luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế của Tổ quốc. Với truyền thống yêu nước, các thế hệ người dân tỉnh Bắc Giang luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử hào hùng dựng nước.

Bắc Giang còn được biết đến là miền đất cổ còn lưu giữ những giá trị văn hóa, di sản phong phú, đa dạng, được thiên nhiên ban tặng những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là điều kiện thuận lợi để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa; xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt là sản phẩm du lịch độc đáo “Về miền đất thiêng Tây Yên Tử” gắn với “Con đường Hoằng dương Phật pháp” của các Phật Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Kính thưa quý vị!

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để phát huy tối đa tiềm năng, thế lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thành lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đặc biệt là khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, hoàn thành mục tiêu chấn hưng văn hóa, phát triển du lịch, nâng cao chất lượng thành tích thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, về lĩnh vực văn hóa, gia đình tiếp tục quán triệt triển khai, nâng cao nhận thức, đặt văn hóa ngang với kinh tế và chính trị để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hai là, về lĩnh vực du lịch, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị du lịch toàn quốc lần thứ ba. Đây là hoạt động đã được Chính phủ cho chủ trương; tổ chức càng sớm thì càng sớm giúp tháo gỡ được các điểm nghẽn trong phát triển du lịch. Huy động mọi nguồn lực để thu hút đầu tư phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới, có tính đặc trưng cao, góp phần cùng cả nước phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Ba là, về lĩnh vực thể dục thể thao, triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Đề án phát triển các môn thể thao thành tích cao, các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự giải thể thao trong nước và quốc tế giai đoạn 2022-2040; quan tâm xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực thể dục thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Chương trình bơi an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Kính thưa quý vị!

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” là sự kiện hết sức có ý nghĩa và cần thiết, sớm đưa du lịch Bắc Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tôi xin chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang xuân mới đạt nhiều thắng lợi mới. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo Cổng thông tin điện tử BG

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600