Thông tin du lịch Bắc Giang

Quốc hội có ba Phó Chủ tịch mới

Theo kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Hải cùng trúng cử Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đây là những nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, thay vị trí vừa để trống khi bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển đã được miễn nhiệm 1 ngày trước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau khi kết quả kiểm phiếu bầu được công bố, Quốc hội thực hiện thêm một bước là bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu 3 nhân sự trên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Kết quả biểu quyết, 455/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội).

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nghị quyết do tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký được thông qua, nêu rõ, căn cứ các quy định pháp luật, căn cứ tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội về nhân sự đề cử, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị, các đại biểu Quốc hội khóa XIV Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ thời điểm được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tân Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội vừa đắc cử.

Như vậy, Quốc hội đã hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu các chức danh lãnh đạo Quốc hội.

Theo Dân trí

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang