Thông tin du lịch Bắc Giang

Sở VHTTDL tổ chức phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới

Hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2020, Sở VHTTDL Bắc Giang có Công văn số 334/SVHTTDL – VP ngày 20/03/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới và Ngày khí tượng thế giới.
 Ngày Nước thế giới được tổ chức thường niên vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của trên toàn thế giới. Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2020 là "Nước và Biến đổi khí hậu" hướng đến nghiên cứu những cách thức và những thay đổi của tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu cũng như mối liên kết chặt chẽ của hai yếu tố này với nhau.
Theo đó Sở VHTTDL tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Treo băng rôn, biểu trưng, pano, áp phích, băng vượt đường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan, đơn vị: Với chủ đề: “Water and Climate change” - “Nước và Biến đổi khí hậu”, Ngày Khí tượng thế giới với chủ đề: “Climate and Water” - “Khí hậu và Nước”; Tổ chức các hoạt động cổ vũ, động viên, khuyến khích các sáng kiến trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên nước; nâng cao nhận thức của cộng đồng về những thách thức của tài nguyên nước; nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu; Tuyên truyền tới các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hãy sử dụng nước tiết kiệm; thường xuyên kiểm tra các thiết bị van, vòi, ống dẫn nước, bể, téc chứa nước để kịp thời khắc phục, sửa chữa, tránh lãng phí nước; tổ chức phát động tổng vệ sinh trụ sở, khơi thông cống rãnh... 
Với tình trạng dân số toàn cầu tăng lên hiện nay, nhu cầu về nước tăng cũng khiến cho tài nguyên thiên nhiên trở nên cạn kiệt và tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều nơi. Theo đó, các giải pháp về bảo vệ các nguồn tài nguyên nước, tăng cường tái sử dụng nước thải an toàn để ứng phó với biến đổi khí hậu là những giải pháp mà chủ đề Ngày nước năm 2020 hướng tới./. 
Hà Bộ

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang