Thông tin du lịch Bắc Giang

Sở VHTTDL tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 20/01, Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành. 

Đồng chí Nguyễn Sĩ Cầm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Hội nghị. 
Tại hội nghị, đồng chí Khổng Đức Thanh - Phó bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh đã khái quát những kết quả nổi bật trong bức tranh kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh đạt được trong năm 2020. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 song với quyết tâm cao của Đảng bộ, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tích toàn diện trên mọi lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới có nhiều đổi mới, đến nay có tổng số 3 huyện và 127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách vượt dự toán, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.... hình ảnh, vị thế của tỉnh được khẳng định, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, mở ra cơ hội cho sự phát triển của tỉnh giai đoạn mới. Đồng chí nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công với nhiều nội dung quan trọng, khẳng định rõ thành quả ấn tượng của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra định hướng, 11 chỉ tiêu 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để phát triển tỉnh Bắc Giang thời gian tới, với quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu đó, ngay sau Đại hội lần thứ XIX, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, ban hành các văn bản, trong đó có nhiệm vụ quan trọng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực ngay từ tháng đầu, năm đầu thực hiện.
Tại hội nghị, báo cáo viên cũng đã phổ biến nội dung cơ bản văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 - 2025; quán triệt nội dung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 - 2025; phổ biến chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Sau hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch.
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết Đại hội đề ra, thống nhất nhận thức và hành động, xác định rõ trách nhiệm của mình, từ đó đề ra chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết hiệu quả nhất trong thực thi nhiệm vụ. /. 
 Tin: Hà Yến, Ảnh TTXTDL

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang