Thông tin du lịch Bắc Giang

Thông báo gia hạn, sửa đổi bổ sung thể lệ cuộc thi " Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang" năm 2019

Ban tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang thông báo gia hạn, sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi " Ảnh đẹp du lich Bắc Giang" năm 2019. 
Thời gian gia hạn đến hết ngày 30/09/2019
 Chi tiết xem tại file pdf bên tay phải 

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang