Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
Số 81/ QĐ - UBND 20/01/2014

 Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang

Số 81/ QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
Đề án phát triển du lịch cộng đồng 20/01/2014

Đề án phát triển du lịch Cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020

Đề án phát triển du lịch cộng đồng Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50