Thông tin du lịch Bắc Giang

Ban thường vụ

Ban Thường vụ Hiệp hội Du lịch được Ban Chấp hành bầu gồm: Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Thư ký Hiệp hội và một số ủy viên. 
Ban Thường vụ Hiệp hội có nhiệm và quyền hạn: 
- Lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Lập kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội;
 - Theo dõi hoạt động của các Chi hội và các Ban chuyên môn;
 - Ban Thường vụ họp 3 tháng 1 lần hoặc có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký Hiệp hội. 


STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐƠN VỊ CÔNG
TÁC1Nguyễn Thế
ChínhChủ tịch 

Hiệp
hộiSở VHTTDL Bắc
Giang2Dương Trung
ThiPCT TT

 Hiệp
hộiCông ty CP DL
Bắc Giang3Nguyễn Quang
TuấnPCT Hiệp hộiCông ty CP
Quốc tế ICO4Nguyễn Tiến
MạnhPCT Hiệp hộiCông ty TNHH
TM DL Hoàng Long5Hoàng Hữu
HươngTrưởng Ban
kiểm traCông ty TNHH
Quảng Đông6Lưu Xuân SanTổng Thư kýSở VHTTDL Bắc Giang


Hoạt động nổi bật

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Liên hệ quảng cáo

300 x 82

Sự kiện văn hóa

Thông tin du lịch Bắc Giang