Bắc Giang: Điều chỉnh quy hoạch VHTTDL đến 2030


Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 939/QĐ- UBND về điều chỉnh quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Đường và hạ tầng vào Thiền viện Trúc lâm Phượng hoàng và chùa Kem huyện Yên Dũng sẽ là một dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực du lịch
Theo đó, quy hoạch VHTTDL đặt mục tiêu phát triển văn hóa, gia đình đảm bảo giữ gìn bản sắc của mảnh đất, con người Bắc Giang, bảo tồn và phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể, gắn với phát triển du lịch bền vững; Phát triển hoạt động thể dục thể thao ngày càng đa dạng phong phú, giữ gìn và phát huy các môn thể thao truyền thống, phát triển các môn thể thao hiện đại; Xây dựng Bắc Giang trở thành tỉnh có thương hiệu du lịch; là điểm đến của du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh hấp dẫn, có vị trí quan trọng trong khu vực Đông bắc bộ, Trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
Để đạt những mục tiêu trên, quyết định cũng đã ban hành danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực VHTTDL, đồng thời đề ra 5 giải pháp thực hiện đó là tập trung phát triển nguồn nhân lực; Huy động nguồn lực, vốn đầu tư; Xây dựng cơ chế chính sách đầu tư; Hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế; Tuyên truyền quảng bá phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.
Việc ban hành Quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 sẽ là cơ sở cho việc quản lý, triển khai các dự án phát triển văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh thời gian tới./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
travel_news-detail