Từ ngày 14/5 Phí thẩm định cơ sở lưu trú từ 1 đến 3,5 triệu đồng

Theo thông tư số 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch thì phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch sẽ từ 1 đến 3,5 triệu đồng.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch khác tại Việt Nam khi nộp hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch phải nộp phí thẩm định. Mức thu phí được quy định như sau: Thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại) Hạng 1 sao, 2 sao mức thu 1,5 triệu đồng; Hạng 3 sao mức thu 2 triệu đồng; Hạng 4 sao 5 sao mức thu 3,5 triệu đồng; Thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại) có mức thu 1 triệu đồng. 
Tổ chức thu phí là Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Toàn bộ số tiền phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định. 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2018. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang
travel_news-detail