Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu về các điều khoản và điều kiện liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi xử lý thông tin đó.

ĐIỀU KHOẢN NGƯỜI DÙNG

1.1 Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách Bảo mật sau. Chính sách này có thể được thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi hoặc sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách định kỳ để cập nhật các thông tin mới.

1.2 Bạn hãy kiểm soát những thông tin cá nhân mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email ("Thông tin Cá nhân").

1.3 Nếu bạn là người dùng đã đăng ký dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và cài đặt tài khoản để truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc sửa đổi Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và được liên kết với tài khoản của bạn.

1.4 Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích hoặc trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc chúng tôi ngừng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba.

THÔNG TIN CHUNG ĐƯỢC THU THẬP

Để theo dõi việc sử dụng trang web và cải thiện chất lượng cho trang, chúng tôi thu thập thông tin chung về việc sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng nhật ký máy chủ web và phần mềm thống kê trang web tiêu chuẩn trong ngành để đếm số người dùng truy cập trang web và đếm số lượt xem trang cụ thể, cũng như để theo dõi các thống kê chung khác về trang web. Chúng tôi không theo dõi lượt truy cập của từng người dùng vào trang web. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, ẩn danh về việc sử dụng tổng thể của trang web và các dịch vụ internet khác mà chúng tôi thu thập, để cung cấp thông tin chung về các dịch vụ internet, quảng cáo, tài trợ hoặc các mối quan hệ kinh doanh khác với bên thứ ba. Dưới đây là cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn:

2.1 Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập trang web và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác mà bạn cung cấp. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân theo sự đồng ý của bạn và chỉ khi cần thiết cho mục đích cụ thể.

2.2 Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, để xử lý các giao dịch và yêu cầu của bạn, để cung cấp hỗ trợ khách hàng và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng hoặc cập nhật.

2.3 Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh của thông tin. Chúng tôi sử dụng các phương pháp bảo mật công nghệ hiện đại để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ không đúng hoặc mất thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không có hệ thống truyền thông nào là hoàn toàn an toàn và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật hoàn toàn của thông tin cá nhân trong quá trình truyền tải hoặc lưu trữ.

2.4 Chia sẻ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý từ phía bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, ẩn danh về việc sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi với các bên thứ ba để cung cấp thông tin chung về các dịch vụ internet, quảng cáo, tài trợ hoặc các mối quan hệ kinh doanh khác.

2.5 Sử dụng cookie và công nghệ tương tự:

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự trên trang web của chúng tôi để thu thập thông tin và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự.

2.6 Liên kết bên thứ ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba, bạn nên đọc và hiểu chính sách bảo mật của họ.

2.7 Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với chính sách bảo mật mới.

2.8 Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây:

Địa chỉ: Tòa nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp, Lô T2 đường Quách Nhẫn thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: 0204.354.2000

Email: trungtamxtdlbg@gmail.com