Bảo tàng

Khi đến với Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tham quan, nghiên cứu, học tập các thế hệ sinh viên các trường Đại học đều có cảm nhận rằng: Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, qui mô diện tích tuy không lớn nhưng khang trang, đẹp đẽ và có đủ các nội dung để học sinh, sinh viên tham quan, nghiên cứu và học tập rất bổ ích