1283/ QĐ - UBND

Về việc phê duyệt Đề án “Phục dựng Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, giai đoạn 2023-2030”
Ngày ban hành: 23/11/2023
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

463/QĐ - SVHTTDL

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/08/2023
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

41/2023/NQ - HĐND

Nghị Quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030
Ngày ban hành: 14/07/2023
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

3491/QD - UBND

Đề án xây dựng biển quảng cáo tấm lớn, biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  giai đoạn 2023 - 2030
Ngày ban hành: 26/12/2022
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

15/2022/TT- BVHTTDL

Thông tư hướng dẫn chức năng cơ cấu nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành: 20/12/2022
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

1055/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành: 25/10/2022
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

2859/QĐ - UBND

Về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồngtỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2030
Ngày ban hành: 31/12/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

51/QĐ - SVHTTDL

Quy chế làm việc của Sở VHTTDL
Ngày ban hành: 17/02/2022
Tình trạng văn bản: Hết hiệu lực
download

04/HD - SVHTTDL

Hướng dẫn Việc thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày ban hành: 26/10/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

4144/KH - UBND

Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành: 16/08/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

267/QĐ - SVHTTDL

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử du lịch Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/08/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

298/KH - UNBD

Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 112
Ngày ban hành: 28/06/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download