Giới thiệu Sở VHTTDL Bắc Giang

I. LÃNH ĐẠO SỞ
1. Giám đốc:  Ông Trương Quang Hải
Đt; 0973878999
2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Sĩ Cầm
ĐT: 0204.3856.633 – 0975.178.724
Email: camns_svhttdl@bacgiang.gov.vn 
3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Bắc
ĐT: 02043. 859.300.
Email: bacnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
4.Phó Giám đốc: Ông Đỗ Tuấn Khoa
ĐT: 0913257783
II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng Sở
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Thủy
ĐT: 0204.33555801 - 0942917389
Email: thuynx_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hưng
ĐT: 0904245303
Email: hungnn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó Chánh Văn phòng: Trần Thanh Cảnh 
ĐT: 02043.525.500 - 0913.281.068
Email: canhtt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phó trưởng phòng: Vũ Hồ Quang
ĐT: 02043541036 - 0946.046.829
Email: quangvh_svhttdl@bacgiang.gov.vn
3. Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Minh Hường
ĐT: 02043. 554472
Email: huongntm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- P. Chánh Thanh tra: Nguyễn Trường Sinh
ĐT: 02043.857.468
Email: sinhnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
4. Phòng Quản lý Văn hoá
- Trưởng phòng: Hoàng Liên Sơn
ĐT: 0982883539
Email: sonhl_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Lê Thị Hoa 
ĐT: 0204. 3 555 752
Email: hoalt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
5. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Phương
ĐT: 02043. 563.999 - 0982.259.276
Email: phuongnh_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
6. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Oánh
ĐT: 02043.554.470 - 0917.324.969
Email: oanhnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Tuấn
ĐT: 0915582777
Email: tuannm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
7. Quản lý Du lịch
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ngọc
ĐT: 02043.525.155 - 0912.562.289
Email: ngocnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Trần Anh Tuấn
ĐT: 0204.3525665
Email: tuanta_svhttdl@bacgiang.gov.vn
8. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
- Trưởng phòng: Hà Ngọc Luyện
ĐT: 02043.856.642 
Email: luyenhn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Tạ Thu Hương
ĐT: 02043.554.961 - 0982541697
- Phó trưởng phòng: Lê Thị Thanh Thủy 
ĐT: 02043. 856643
Email: thuytt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trụ sở: Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang
ĐT: 0204. 3854. 620
Email: truongtcvhttdl_vt@bacgiang.gov.vn
http://vhntbacgiang.edu.vn/
************************
2. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang
Trụ sở: Số 6, đường Nguyễn Văn Cừ , TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 02043.854964
Email: baotang_vt@bacgiang.gov.vn
********************************
3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
Trụ sở: Số 1 đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang
ĐT: 02043.554864
**********************************
4. Nhà hát chèo
Trụ sở: Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 02043. 854 946
Mail: nhahatcheo_vt@bacgiang.gov.vn
************************
5. Thư viện tỉnh Bắc Giang
Trụ sở: Đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang
Mail: thuvientinh_vt@bacgiang.gov.vn
http://www.thuvienbacgiang.vn/
**************************
6. Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh
Địa chỉ: Đường  Đàm Thuận Huy - Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0204 3 854 421
Mail: trungtamvhda_vt@bacgiang.gov.vn

1.9M

Số dân sống tại
Bắc Giang

3.9K

Diện tích hàng nghìn
km vuông

2K+

Di tích lịch sử
văn hóa

6%

Du khách du lịch
hàng năm